מתודולוגיה

מתודולוגיה

פוסט זה הוא פוסט טכני שמתאר את החישובים שנעשים על מנת להגיע לתוצאות. א) בהתחלה נלקחים כל הסקרים ומחושבים להם ערכי הצבעה. לכאורה אחוזי ההצבעה של מפלגה שמקבלת 24 מנדטים הם 20%. אבל בפועל יש מצביעים רבים שמצביעים למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה (כ 6-7 מנדטים לפעמים). המשמעות היא שייתכן שיצביעו רק 18% למפלגה, מה שלכאורה מעניק לה 21-22 מנדטים, אבל בסוף היא תקבל 24 מנדטים לאחר חלוקת העודפים. מתברר שעדיין יש מתאם לינארי גבוה בין מספר המנדטים בפועל לאחוזי ההצבעה של מצביעים רשומים. על פי נוסחה שחושבה לפי בחירות קודמות, מוענקים אחוזי הצבעה בפועל במקום מנדטים. ב) הסקרים עכשיו ממויינים לפי סוקר ולכל סוקר, מחושבים ממוצעים של 15 יום לכל יום. לדוגמא, ליום ה 8 בינואר, יחושב הממוצע מה 1 בינואר ועד ה 15 בינואר כולל. ליום ה 9 בינואר, הממוצע מה 2 בינואר ועד ה 16 בינואר כולל. בממוצע נלקח בחשבון גודל הסקר, כך שסקר של 1000 איש יהיה משמעותי פי שניים מסקר של 500 איש. רוב פרסומי הסקרים לא מפרסמים כמות אנשים נסקרים וברירת המחדל בחישוב במקרה כזה היא 500 איש. ממוצעים יומיים כאלה גם מחושבים לכל הסוקרים יחד. ג) על פי הממוצעים נעשה לכל סוקר ניתוח סדרת זמן, על מנת לאתר את המגמה של הסקרים. הניתוח למעשה לוקח בחשבון את התנהגות התנודות בעבר ובסקרים האחרונים על מנת לחשב את התוצאה ביום הבחירות עם סטיית התקן שלה. ממוצעי כל הסוקרים משוקללים יחד לפי כמות הסקרים שקיימת מכל סוקר. ד) חישובים א-ג נעשים לכל מפלגה בנפרד. ה) על פי התוצאות וסטיות התקן שהתקבלו, נעשים הדמיות מרובות של הבחירות. בכל הדמיה מוגרלים מספרים לפי התפלגות נורמלית של התוצאה וסטיית התקן לכל מפלגה, שמדמים את אחוזי ההצבעה בפועל. על אחוזים אלה, מחושבים הסכמי העודפים לפי נוסחת בדר-עופר ומתקבלת תוצאת בחירות. ו) כמו כן, לכל הדמיה מחושבים סיכויי הקמת הקואליציות בתרחישים השונים. לדוגמא, אם בתרחיש מסויים יש למחנה הציוני יש 4 קואליציות אפשריות ולליכוד 8, אז סיכויי הקמת הקואליציה הם 33% למחנה הציוני לעומת 67% לליכוד. במידה שאף אחד מהם לא יכול להקים קואליציה, מחושב הדבר כאילוץ לממשלת אחדות. כמובן, שיש להם תמיד אפשרות להקים ממשלת אחדות בלי שיאלצו לעשות זאת. ז) חישובי הקואליציה נעשים כך: הליכוד – כל חיבור של המפלגות הבאות שמניב מעל 61 תומכים: הבית היהודי, ישראל ביתנו, ש"ס, יחד, כולנו, יש עתיד, ויהדות התורה. המחנה הציוני – כל חיבור של המפלגות ישראל ביתנו, יש עתיד, כולנו, ש"ס, יהדות התורה, הרשימה המשותפת, ומר"צ. בנוסף יש אילוצי חרמות קבועים – יש עתיד לא תשב עם יהדות התורה, ש"ס או יחד, וישראל ביתנו לא תשב עם מר"צ או הרשימה המשותפת. התרחישים בוחנים אילוצי חרמות נוספים על אלו. ח) התוצאות מכל ההדמיות מסוכמות יחד, מה שמביא לכל תרחיש סיכויי הקמת קואליציה לליכוד, למחנה הציוני או לאף אחד מהם. תוצאות אלו מובאות בפאנל הכתום. ט) בנוסף, ניתן לחשב מכל ההדמיות את התפלגות המנדטים לכל תוצאה, שמובאות בגרפים הירוקים מתחת לכל מפלגה. י) כלל תוצאות הבחירות שהתקבלו נבחנות ונבחרת התוצאה שבה המפלגות הכי קרובות למקסימום בגרף ההתפלגות שלהן. תוצאה זו מובאת בגרף הכחול. צעד אחד שלא נעשה עדיין הוא "לתקן" את תוצאות הסקרים לפי סטייתם מתוצאות האמת בעבר.  …